chau-tran_edited_edited.jpg

Chau Tran, CPA, CIA, MPA • Founder

 

Châu tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán Chuyên nghiệp tại Đại học Texas Permian Basin năm 2015. Châu là CPA và CIA. Anh là thành viên của Viện Kế toán Công chứng Hoa Kỳ (AICPA), Hiệp hội Kế toán Công chứng Texas (TSCPA), và là thành viên tích cực của nhiều tổ chức chuyên nghiệp và từ thiện khác. Năm 2014, Châu đã được TSCPA trao tặng “Giải thưởng Kế toán Xuất sắc” và “Tốt nghiệp Kế toán Xuất sắc” của khoa Kinh Tế - trường đại học Texas tại Permian Basin.