Bạn đã nhận được Thông báo Kiểm toán từ IRS?

Phản ứng phổ biến nhất đối với thông báo Kiểm toán Thuế từ IRS là hoảng sợ, tuy nhiên điều đó không cần thiết. Nhiều thông báo kiểm toán từ IRS được tạo ngẫu nhiên để đảm bảo không có sự khác biệt lớn trên tờ khai thuế của bạn. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, có thể có một số mục trong tờ khai thuế của bạn bị phất cờ đỏ và IRS chỉ muốn xác minh điều đó. Bất kể lý do tại sao bạn nhận được thông báo kiểm toán, điều quan trọng là bạn phải tuân theo một số đề xuất đơn giản:

 Chủ động

Đừng bỏ qua thông báo kiểm toán. Nó chứa các yêu cầu nhạy cảm về thời gian cần phải được giải quyết nhanh chóng.

Lạc quan

Không phải tất cả các cuộc kiểm toán đều dẫn đến việc nộp nhiều thuế hơn. Nhiều cuộc kiểm tra IRS dẫn đến không còn nợ thuế hoặc thậm chí có thể dẫn đến khoản hoàn trả lớn hơn.

Ngăn nấp

Sắp xếp hồ sơ và biên nhận của bạn. IRS sẽ chấp nhận biên lai được tái tạo hợp pháp đã bị mất trước đó.

Hãy để cho Chuyên gia giải quyết

Hãy để nhóm CPA chuyên nghiệp của chúng tôi với kinh nghiệm kiểm toán IRS dày dặn thực hiện tất cả công việc cho bạn và đảm bảo bạn tuân thủ theo luật thuế.