Lưu ý: Chỉ áp dụng cho khách hàng mới, lần đầu liên hệ với công ty.

Gửi file cho chúng tôi 

Gửi file đến văn phòng của chúng tôi một cách an toàn