Analysing Data

Dịch vụ thuế với Chau Tran, CPA vượt xa dịch vụ khai thuế đúng hạng hàng quý và hàng năm. Công ty của chúng tôi còn cung cấp dịch vụ lập kế hoạch thuế, để giảm gánh nặng thuế cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp của chúng tôi.

Chau Tran, CPA có kinh nghiệm trong tất cả các khía cạnh từ khai thuế, lập kế hoạch, tuân thủ và đàm phán với cơ quan thuế. Chúng tôi hiểu các luật và quy định đang thay đổi hàng ngày và có thể hỗ trợ đánh giá các lựa chọn thay thế sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp và cá nhân của bạn. Chúng tôi cung cấp dịch vụ lập kế hoạch và tư vấn cấp cao cho các doanh nghiệp và giám đốc điều hành, đồng thời chúng tôi cũng phục vụ nhu cầu lập kế hoạch và chuẩn bị thuế của các cá nhân. Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn khai thuế cho bất kỳ tiểu bang nào.

Triết lý duy trì mối quan hệ thân thiết với khách hàng của chúng tôi cho phép chúng tôi luôn tập trung vào chi tiết của từng hoàn cảnh cá nhân của từng khách hàng. Chúng tôi làm việc chăm chỉ để xác định các cơ hội và sau đó làm việc với bạn để tạo ra các kế hoạch tiết kiệm thuế nhằm giúp bạn đạt được cả mục tiêu trước mắt và tương lai.